Hutbeyi namaz gibi dinlemek gerekir! - Birnebze
Bizimle iletişime geçin